Buhalterinės apskaitos programos APSA aprašymas

MODULIAI

Programa sudaryta iš trijų dalių (modulių) - PERSONALO, SANDĖLIO, bei BUHALTERIJOS.
Visos dalys susietos, tad duomenys iš vienos dalies automatiškai patenka į kitą.
Esant reikalui, kiekvieną modulį galima naudoti kaip nepriklausomą.

VARTOTOJAI

Programa skirta trims vartotojų grupėms.
Buhalteris (arba audito/buhalterinės apskaitos įmonė) turi visas teises visuose moduliuose.
Direktorius gali matyti visus duomenis, tačiau redaguoti gali tik duomenis, susijusius su klientų apmokestinimu (sąskaitos-faktūros, pinigų priėmimo orderiai).
Vadybininkas gali išrašinėti sąskaitas-faktūras ir mato tik savo išrašytas.
Papildomai kiekvienam iš šių vartotojų gali būti suteiktos ar atimtos teisės, pvz., vadybininkui gali būti leista tvarkyti PERSONALO duomenis.


Detalus modulių aprašymas:

PERSONALAS

Darbuotojų registras

Darbuotojų duomenys: įdarbinimo informacija, foto, šeimos padėtis, vaikai, atostogos, ligos, sveikatos tikrinimas, komandiruotės, atestacijos, skolos anstoliams, nuobaudos ir t.t. Programa automatiškai skaičiuoja nepanaudotas atostogų dienas, atsižvelgdama į atostogų istoriją, šeimos padėtį, stažą. BUHALTERIJOS modulio algų žiniaraščiuose automatiškai suskaičiuojami atostoginiai.

Įsakymai ir sutartys

Programoje yra virš 40 įvairių įsakymų, prašymų ir sutarčių šablonų (įskaitant darbuotojo pažymėjimą, darbo sutartį ir visus jos priedus), tad tereikia juos atspausdinti ir pasirašyti.

Darbo laiko apskaita

Patogūs įrankiai leidžia greitai sudaryti darbuotojų mėnesio darbo grafiką, o darbo laiko apskaitos žiniarašiai (tabeliai) generuojami automatiškai - juos galima eksportuoti į Excel programą ar atspausdinti. Jų duomenys automatiškai patenka į BUHALTERIJOS algų žiniaraščius.

SANDĖLYS

Prekių pajamavimas/pardavimas

Lankstus prekių pirkimo įvedimas - mažavertis turtas iškart automatiškai nurašomas BUHALTERIJOJE, pirkimai už grynus pinigus automatiškai patenka į BUHALTERIJOS avansinę apyskaitą, prekes galima priskirti kokiam nors (statybų ar projekto) objektui, ir po objekto užbaigimo urmu nurašyti.

Galimybė formuoti sąskaitas-faktūras ar išankstines sąskaitas apmokėjimui; važtaraščius; perdavimo-priėmimo aktus ir t.t.
Egzistuoja paprastas gamybos modulis (tikrai per mažas gamybos įmonėms).

Ataskaitos

Prekių likučiai rodomi tiek savikaina, tiek pardavimo kainomis.

BUHALTERIJA

Didžioji knyga

Visos operacijos bet kada gali būti redaguojamos, tačiau saugumo sumetimais įmanoma bet kurį laikotarpį užrakinti/atrakinti. Sąskaitų planas gali būti importuotas iš pavyzdinės įmonės ar kitos įmonės (aktualu buhalteriams, kurie aptarnauja keletą įmonių). Operacijų įvedimas labai greitas. Duomenis galima peržiūrėti visais įmanomais pjūviais - matyti tiek konkrečios sąskaitos išklotinę, tiek apyvartos žiniaraštį, bendrajį žurnalą, ar bet kada sugeneruoti balansą bei pelno-nuostolio ataskaitą.

Sąskaitos-faktūros

Kai direktorius ar vadybininkas išrašo sąskaitą-faktūrą, buhalteriui tereikia ją patvirtinti - jos duomenys patys patenka į tinkamas didžiosios knygos sąskaitas. Išankstinio apmokėjimo sąskaitas vėliau galima paversti į normalias. Jeigu įmonė klientui kas mėnesį išrašo vienodas sąskaitas-faktūras, tereikia įvesti sutarties duomenis, ir programa pati generuoja sąskaitas-faktūras ir elektroniniu paštu siunčia jas klientams. Sąskaitose-faktūrose galima įvesti ne tik prekes (iš SANDĖLIO), bet ir papildomas paslaugas.

Ataskaitos

Programa generuoja populiariausias SoDra bei VMI ataskaitas, įskaitant iSAF PVM sąskaitų ataskaitą. Papildomai yra pateikiama direktoriui įdomi statistika apie pirkimų bei pardavimų pasiskirstymą (matosi svarbiausi klientai). Tiekėjų skolų ataskaita leidžia automatiškai skaičiuoti delspinigius, generuoja skolų suderinimo aktus.

Algų skaičiavimas

Algų žiniaraščiai naudojasi PERSONALO duomenimis (laiko apskaitos žiniaraščiais) ir algas bei mokesčius skaičiuoja automatiškai (įskaitant atostoginius ar prastovas dėl visokių virusų ar bakterijų). Telieka papildomai įvesti premijas, ar pageidaujamas korekcijas. Žiniaraščiai automatiškai sukuria įrašus didžiojoje knygoje, tad buhalteriui beveik netenka šitoje vietoje dirbti. Atskirai yra automatiškai sekami įmonės įsiskolinimai darbuotojams.

Kitos funkcijos

Programa leidžia lengvai importuoti daugumos bankų (SEB, Swed, Luminor, Šiaulių, ir t.t.) išrašus (o taip pat ir Paysera, Paypal, Opay išrašus). Paprastai tereikia patikrinti programos siūlomų operacijų sąrašą ir jį išsaugoti - rankinio darbo sumažėja iki minimumo.
Kitos standartinės funkcijos - Sąskaitų importas iš kitų programų, Ilgalaikio turto registras (nuvertėjimas skaičiuojamas automatiškai), Kasos knyga, Avanso apyskaita, Finansinio rezultato skaičiavimas ir paskirstymas.